Het nieuwe belonen

Aan het begin van het jaar targets stellen, aan het einde van het jaar meten of die zijn gehaald en op basis daarvan een bonus uitkeren. Zo zouden we het oude belonen kunnen samenvatten. De oude manier van belonen kan weliswaar leiden tot iets meer extrinsieke motivatie, maar die is lang niet zo sterk als intrinsieke motivatie.


feature-smile-meter

De intrinsieke motivatie is goedkoper te organiseren en leidt doorgaans tot meer werkplezier. Prestatiebeloning blijkt niet goed te werken, het zet alleen maar aan tot verkeerd en ongewenst gedrag. Beloning – en dus ook variabele beloning – leidt bovendien niet of nauwelijks tot meer tevredenheid met het werk en de beloning zelf.

Worstelt ook jouw organisatie met de vraag: hoe moeten we het beloningssysteem aanpassen aan de eisen van deze tijd? Hoe kunnen we de nieuwe generatie inspireren en empoweren om het beste uit zichzelf te halen? Wat motiveert de huidige en toekomstige medewerker? En hoe kunnen wij als organisatie daarop inspelen?


9789076834924-480x600

Kilian Wawoe heeft daar een mooi boek over geschreven: Het Nieuwe Belonen. Het boek laat vier pijlers zien:

  • Belonen op basis van HR-analytics
  • Prestaties alleen nog beoordelen met voldoet wel/niet
  • Een nieuwe performance management cyclus met veel aandacht voor competentieontwikkeling, Feedback/Feedforward en doorlopende goal setting peddy.nl
  • En tot slot een eerlijke verdeling in de vorm van een variabele winstdeling in combinatie met een teambeloning en eventueel een pro-sociale bonus.

Geïnteresseerd in Het Nieuwe Belonen? Plan dan nu een demo afspraak.

VraagDemoAan-1