Het nieuwe beoordelen

De traditionele functionering- en beoordelingsgesprekken zijn definitief niet meer van deze tijd. Er zijn inmiddels voldoende wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd, die deze stelling ondersteunen. Daarom starten steeds meer bedrijven met nieuwe manieren van beoordelen.


home-illustratie-growth

Sommige organisaties, zoals Achmea, geven duidelijk aan te willen stoppen met de beoordelingsgesprekken. Maar is dat het geval? Of is Achmea en alle andere organisaties die aangeven te willen stoppen met de beoordelingsgesprekken bezig met het transformeren van dit proces?


COFFEE-1

Waar gaat het nieuwe beoordelen over?

 Het nieuwe beoordelen heeft een aantal kernelementen die het anders maken dan de traditionele beoordelingsgesprekken.

  1. Het nieuwe beoordelen gaat om het goede gesprek(dialoog gecentreerd)
  2. Van 1x of 2x per jaar een gesprek naar kort-cyclisch / continue dialoog
  3. De ontwikkeling van de medewerker staat centraal (wat heb je nodig om te groeien en hoe kan ik je daarbij helpen?)
  4. Het nieuwe beoordelen is losgekoppeld van de beloning (scheiding tussen de rollen van een rechter en coach - http://www.kilianwawoe.nl
  5. Het nieuwe beoordelen is gericht op samenwerken en teamdoelen
  6. Het nieuwe beoordelen gaat meer over waarderend onderzoeken dan beoordelen
  7. Het nieuwe beoordelen legt de nadruk op de sterke punten
  8. Feedback / feedforward cultuur maakt deel uit van de open en transparante cultuur van de organisatie. Je engageert je omgeving bij jouw groei.

Starten met Het Nieuwe Beoordelen? Vraag dan nu een demo Peddy aan.

VraagDemoAan-1