De Peddy filosofie

De kern van onze filosofie

Van

 Verantwoordelijkheid bij de manager

 Twee gesprekken per jaar

 Managen en beheren

 Extrinsieke motivatie

 Controle en verbeterpunten

 Jaarcyclus

 Feedback van je manager

 De gedachte van (performance)dossier opbouwen

 Een blik naar het verleden (het afgelopen jaar)

 Individueel gericht

 Beoordelen

Naar

 Eigenaarschap bij jezelf

 Continue dialoog

 Coachen en faciliteren

 Intrinsieke motivatie

 Autonomie en sterke punten

 Kortcyclisch leren en verbeteren

 Feedforward van collega's en klanten

 De gedachte dat iedereen wil ontwikkelen

 Een blik op de toekomst

 Gericht op samenwerken en teamdoelen

 Waarderend onderzoeken

CirclesPhilosophie-1