Bauke

Bauke Lagarde

Manager sociaal beheer & incasso

Wat vond je van de traditionele beoordelingscyclus?

De traditionele beoordelingscyclus gaf na een aantal jaren geen energie meer. Ikzelf zag het steeds meer als iets waar ik tegenop zag. Niet dat het niks opleverde, want in een beoordelingsgesprek of functioneringsgesprek heb je het toch over andere zaken dan in een bila en heb je het bewust over iemands ontwikkeling. Echter, het afspreken van doelen voor een heel jaar, blijkt lastig en gaf niet de juiste dynamiek. Soms ging er meer energie zitten in het goed verwoorden op papier dan in het doel an sich. Vandaar dat ik blij ben dat we als organisatie zijn gaan kijken naar een andere manier.

Wat verwacht je Peddy?

Ik denk dat Peddy echt een manier kan zijn die voldoet aan de wensen die ik en mijn afdeling hebben. De ontwikkeling van mensen staat centraal, en ze nemen daar eigen verantwoordelijkheid voor. Zij bepalen hun eigen doel en kunnen ook hun eigen coach kiezen. Op die manier ga ik ervan uit dat de samenwerking echt nog verder verbeterd wordt. En straks na de uitrol over andere afdelingen ook tussen mensen van de verschillende teams heen. Nu is het vaak nog spannend om feedback te vragen, maar straks hoop ik dat door Peddy het gemakkelijker wordt om feedforward te vragen. Je krijgt meer inzicht in je kwaliteiten en je krijgt tips voor verbeteringen. Daar word je uiteindelijk zelf veel sterker van en dus de organisatie ook!