De kracht van een compliment

Het kost niks maar het levert zoveel op. Uit onderzoek blijkt dat bijna 70% van de mensen die regelmatig een compliment ontvangen meer bevlogen zijn dan collega’s die het niet ontvangen. Het gevolg is een lager ziekteverzuim, meer betrokkenheid en hogere productiviteit.

71L3R-N8xkL

In zijn nieuwe boek Payoff (Payoff) beschrijft psycholoog en gedragseconoom Dan Ariely zijn onderzoek naar bonussen bij Intel. Na behalen van hun target kregen groepen een financiële bonus, compliment of een pizza. Het resultaat? De complimentengroep scoorde het hoogst en de geldgroep had de slechtste score. Daar daalde de productiviteit zelfs. Dit bewijst dat oprechte menselijke aandacht het beste werkt. Dit is terug te brengen naar een drietal zaken.

complimenten geven-thumb

Sociale waardering

Mensen zijn sociale wezens. We willen gezien en gewaardeerd worden en mensen hechten veel waarde aan zaken zoals betekenis en goede relaties op het werk. Een compliment is bij uitstek een geschikt middel dat dit wordt gezien.

Bekijk een kort filmpje wat een compliment met mensen kan doen.


Wil jij een organisatie waar mensen complimenten geven? Plan een demo.

VraagDemoAan-1

Dopamine_Icon-270x300

Dopamine

Complimenten activeren het beloningscentrum van ons brein. De hoeveelheid dopamine neemt toe en dat geeft een goed gevoel. Leidinggevenden die regelmatig complimenten uitdelen krijgen daardoor meer gemotiveerde en beter presterende medewerkers.

Smiley

Positieve bekrachtiging

Complimenten halen het beste in je naar boven. De ontvanger van een compliment is mede daardoor geneigd dat gedrag vaker te vertonen. Anders dan negatieve feedback hebben complimenten een duurzaam effect. Je kan maanden teren op een oprecht compliment van je leidinggevende.


Bekijk een kort filmpje wat Peddy voor je organisatie kan betekenen!

InspiratieFilmpje