Facts & Figures

De drie belangrijkste factoren, waar volgens medewerkers een eerlijk beoordelingssysteem aan moet voldoen, zijn:


een

Effectieve coaching door managers

twee

Persoonlijke doelen gekoppeld aan bedrijfsdoelen

drie

Gedifferentieerde compensatie


percentages_74

De belangrijkste factor is coaching door managers. 74% van de ondervraagden gaf aan dat een continue dialoog met de manager de meeste invloed heeft.

percentages_60_

Wist je dat 96% van de medewerkers denkt dat continue voortgangsgesprekken met hun leidinggevende effectiever zijn dan een jaarlijks beoordelingsgesprek?

percentages_10

Meer dan 10% van de Fortune 500 bedrijven zijn overgestapt naar doorlopende goal setting in plaats van één jaarlijks beoordelingsgesprek. Bekende namen zijn Netflix, GE, Microsoft, Adobe, Accenture, Medtronic, Gap (Washington Post).

percentages_134

Mensen die regelmatig gecomplimenteerd worden zijn 13,4% productiever


Geïnteresseerd in Peddy?

VraagDemoAan-1