8 Tips om je HR cyclus te verbeteren

Het moderniseren of actualiseren van de HR-cyclus mag eigenlijk nooit op zichzelf te staan. Het dient altijd deel van een grotere organisatiebeweging te maken. De HR-cyclus is faciliterend en ondersteunend aan de grote beweging. 

 

Deze tips en suggesties helpen bij het moderniseren van de HR-cyclus.


een
Missie en visie
Het is belangrijk om een duidelijke en inspirerende missie en visie van de organisatie te hebben. De HR-cyclus geeft daar namelijk invulling aan.
twee
Wat betekent de missie voor mij?
Probeer als organisatie de missie te vertalen naar wat dat betekent voor elk team en liefst ook elke functionaris. Dan maak je verbinding tussen het grote verhaal van de organisatie en de individuele gedragingen en handelingen van de medewerkers.
drie
Communicatie, communicatie, communicatie
Bij het her inrichten van de HR-cyclus is het van levensbelang om aandacht te hebben voor communicatie. Je kan eigenlijk niet genoeg aandacht aan besteden. Kies daarbij ook passende, pakkende en inspirerende wijze om te communiceren met de rest van de organisatie.
vier
Voorbeeldgedrag
De leidinggevenden gaan als eerste starten met de nieuwe gedragingen en afspraken conform de nieuwe HR-cyclus en gaan dit proces leiden met een voorbeeldgedrag.

Geïnteresseerd in Peddy?

VraagDemoAan-1

vijf
Inspirerend en faciliterend leiderschap
Let op, als je een eigentijdse HR-cyclus wil invoeren houdt er rekening mee dat de brandstof voor een succesvolle uitrol van deze aanpassing heeft veel te maken met inspirerend en faciliterend leiderschap. Dat willen we allemaal van onze leidinggevenden maar niet alle leidinggevende hebben het. Help ze erbij om bewuster te worden van deze verwachting.
zes
Regie bij de medewerker
De nieuwe HR-cyclus gaat veel meer uit van de medewerker die de regie neemt over zijn eigen ontwikkeling. Dat is niet even makkelijk voor elke medewerker. Neem de tijd om de draai te maken van reactieve naar proactieve medewerkers die de vrijheid voelen om de regie te pakken.
seven
Dynamisch HR-cyclus
Als je de HR-cyclus wil moderniseren dan kan je eerder denken aan een dynamisch proces. Continu dialoog in plaats van 1 of 2 gesprekken per jaar. Richt je HR-proces op een manier dat ontwikkeling het hele jaar door actueel blijft.
acht
De HR-cyclus is geen HR-kunstje
Een van de meest gemaakte fouten is het feit dat veel organisaties de HR-cyclus willen moderniseren alsof het een HR-aangelegenheid is. De praktijk is juist het tegenovergestelde. Het moderniseren van de HR-cyclus is een beweging van de hele organisatie. Je doet het als HR niet voor met met de medewerkers.

Meer weten over het vernieuwen van je HR-cyclus? Download dit whitepaper

DownloadPDF