Open Feedforward cultuur

Je hoort en leest steeds vaker artikelen over het ontwikkelen van een open Feedforward cultuur. Maar wat verstaan we onder Feedforward? En wat zijn de directe en indirecte voordelen van een open Feedforward cultuur? Laten we met dat laatste beginnen. Het goed kunnen geven en ontvangen van Feedforward draagt doorgaans bij aan:


feature-feedforward
 • Meer onderlinge vertrouwen
 • Meer zinvol dialoog gericht op leren en groeien
 • Betere samenwerking
 • Prettige werksfeer

De voornaamste verschillen tussen Feedback en Feedforward

In de eerste plaats is het handig om te onderstrepen dat beide werkvormen gericht zijn op het ontwikkelen van de individu. Er zijn echter accentverschillen die een belangrijke rol hebben in de wijze waarop het gegeven en ontvangen wordt. Daarmee heeft het ook direct invloed op de impact van deze methodiek.

Feedback

Feedforward

Voor de gever geldt: 

Feedback geven veroorzaakt doorgaans spanning die we liever uit de weg gaan

Voor de gever geldt:

Het aangaan van een Feedforward-gesprek is plezierig  en werkt stimulerend om dit vaker te gaan doen

Feedback gaat altijd over het verleden.  Daar hebben we geen invloed op

Feedforward is gericht op de toekomst waar we maximale invloed op hebben

Voor de ontvanger geldt:

Feedback over het verleden, veroorzaakt hooguit een rot- of schuldgevoel

Voor de ontvanger geldt:

Feedforward vergroot de mogelijke opties die je in kunt zetten om in de toekomst succesvoller te zijn

Feedback is vaak ongevraagd en dus staan we er ook niet zo voor open

Feedforward (zeker in het geval van Peddy) kan ontvangen worden alleen als je zelf erom vraagt. Daardoor zijn onze hersenen in een leerstand, dus we staan er voor open


Geïnteresseerd in Peddy?

VraagDemoAan-1

Cover

De 7 stappen op weg naar een Feedforward cultuur

 1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving
 2. Het goede voorbeeld geven door de leidinggevende
 3. Feedforward integreren in het normale dagelijks gedrag
 4. Feedforward gebruiken als een leermiddel
 5. Empower de medewerkers om een Growth mindset te ontwikkelen binnen de organisatie https://nl.wikipedia.org/wiki/Carol_Dweck
 6. Bespreek periodiek plenair de succesvolle voorbeelden en beloon de ontwikkeling met complimenten
 7. Accepteer dat de ontwikkeling van deze cultuur tijd nodig heeft (3-5 jaar)

Meer weten over Feedforward? Download onze whitepaper 'Durf te vragen'

DownloadKnop-1