Peer to Peer coaching

Veel organisaties willen graag de verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen. Ontwikkeling in de richting van zelfstandige of zelfsturende teams. De meningen over de effectiviteit van zelfsturende teams kunnen enorm van elkaar verschillen. Maar iedereen is het ermee eens dat zelfstandige en vak-volwassen medewerkers niet alleen heel waardevol zijn voor de organisatie maar ook productiever.

 


feature-peer-to-peer

Een van de manieren om de medewerkers meer zelfstandigheid te geven (individueel dan wel in teamverband) is om hen gebruik te laten maken van elkaars talenten. De hiërarchische organisaties hebben doorgaans de neiging om alles via de leidinggevende te laten lopen. Dat geeft de leidinggevende meer “macht” en brengt de medewerkers in een meer afhankelijke positie. De ouder-kind relatie wordt hiermee in stand gehouden.

View Glue_Peddy-thumb

Maar onafhankelijk van de functie, elke medewerker heeft talenten die ingezet kunnen worden om een collega te coachen op dat gebied. Met Peddy maken we deze voor van peer to peer coaching mogelijk. Het “doorbreken” van de hiërarchie begint met het loslaten en de medewerkers in positie brengen om van en met elkaar te leren. Ze hebben wellicht hulp nodig met het vinden van de richting, content en platform. Als de leidinggevende dit proces faciliteert en ondersteunt dan is de eerste stap al gezet.


Geïnteresseerd in peer to peer coaching? Peddy maakt het mogelijk. 

VraagDemoAan-1