Zelfstandige teams

Over de effectiviteit van de zelfsturende teams zijn de meningen verdeeld. Sommigen zijn er heilig van overtuigd dat dit de nieuwe heilige graal is. Anderen zijn daar wat sceptischer over. Voor beide is wat voor te zeggen, want zelfsturende teams zijn niet altijd even effectief. En niet elke organisatie is geschikt voor de implementatie van zelfsturende teams. Daarnaast is de organisatieontwikkeling een proces. Om de zoveel tijd zijn er weer nieuwe ontwikkelingen die nieuwe inzichten met zich meebrengen. Maar laten we eens inzoomen op de verschillen tussen de zelfsturende en zelfstandige teams.


feature-teamgoals

Zelfsturende teams bepalen zelf hun eigen doelen, werkwijze en de bijdragen van de leden. De teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor taken en activiteiten. Binnen het team is meestal geen leidinggevende. Teamleden pakken zelf de coördinatie van taken op zich.


High angle view of young partners discussing in meeting room at creative office

Zelfstandige teams hebben een leidinggevende die eindverantwoordelijk is voor de teamresultaten. Het team heeft kaders en richting nodig. Het functioneren van het team is verder zelfstandig en onafhankelijk. Het team bestaat uit vak-volwassen medewerkers die samenwerken en samen leren. Ze kunnen elkaar coachen, Feedforward geven, samen hun doelen evalueren en elkaar aanspreken. De relatie met de leidinggevende is gebaseerd op gelijkwaardigheid en wederkerigheid. De rol van de leidinggevende is meer coachend, motiverend, empowerend en faciliterend.


Geïnteresseerd in Peddy?

VraagDemoAan-1

HAND-PHONE

De 7 kenmerken voor effectieve zelfstandige teams

Onderstaande kenmerken vormen een prima checklist. Met hierin een belangrijke taak voor de leider: zorg ervoor dat iedereen verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot een bijdrage aan de gewenste teamontwikkeling en nodig hen uit tot actieve participatie.

  1. Duidelijke doelen en rollen, die door alle teamleden worden begrepen en geaccepteerd;
  2. Teambelang altijd boven het individueel belang stellen;
  3. Open, tactvol, respectvol en constructief met elkaar communiceren; 
  4. Vertrouwen als basis van de samenwerking; 
  5. Het team heeft een effectieve leider die inspireert, motiveert, coacht, delegeert en resultaten haalt;
  6. Geen rocksterren. Zelfstandige en effectieve teams hebben geen ruimte voor grote ego’s;
  7. Periodieke reflectie/evaluatie juist omdat de dynamiek binnen een team vaak veelomvattend en gecompliceerd kan zijn, is een kort cyclische reflectie gewenst;